Στην ad infinity φροντίζουμε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες που σαν κύριο στόχο έχουν να ανταποδώσουν την προσφορά οικονομικών και ανθρώπινων πόρων από τη μεριά της επιχείρησης και να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των δράσεων δημοσιότητας και marketing. Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσα από τη βαθιά γνώση του αντικειμένου, αλλά και την συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά. Αυτά τα στοιχεία, συνδυασμένα με την πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της διαφήμισης αποτελούν για εσάς την καλύτερη εγγύηση ότι η εμπιστοσύνη που θα μας δείξετε και ο χρόνος που θα αφιερώσετε θα αποδώσουν στο έπακρο τους στρατηγικούς στόχους που έχουμε θέσει.

Παρέχουμε υπηρεσίες διαφήμισης και προβολής που απευθύνονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στον επιχειρηματικό στίβο. Συνοπτικά, παρέχουμε υπηρεσίες και προϊόντα στους ακόλουθους τομείς:

  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  • ΠΡΟΙΟΝΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  • ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
  • ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ OFFSET
  • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
  • ΓΙΓΑΝΤΟΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
  • ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ
  • ΘΕΡΜΟΤΥΠΙΕΣ
  • INTERNET
  • DOMAIN REGISTRATION
  • WEB HOSTING
  • ESHOP HOSTING
  • WEB DESIGN
  • ESHOP DESIGN
  • MAILING LISTS
 • EMAIL PROMOTION
 • SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
 • MULTIMEDIA PRESENTATIONS
 • ΜΜΕ
 • ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΣΠΟΤ
 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
 • OUTDOOR
 • ΧΡΗΣΗ ΜΜΕ
 • ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ
 • ΕΝΤΥΠΟΘΗΚΕΣ
 • STANDS ΠΡΟΒΟΛΗΣ
 • ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
 • ΔΟΜΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
 • EVENTS & HAPPENINGS
 • MARKETING
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ
 • ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ